Historie

Wijlen Gerard Witteveen stond bijna 50 jaar geleden aan de wieg van de vereniging. Gerard was sportinstructeur op de Jan van Schaffelaerkazerne en speelde in zijn vrije uren badminton met collega’s. Samen met Jan Ubbink en Leo Raggers werd het idee geopperd een badminton verenging op te richten. Gerard was de grote motor achter de vereniging.

Historie Vale Ouwe

vlnr: John da Graça, Gerhard Witteveen, Evelien Verdoold, Hellen Verdoold

 

Hij ging met de kazernecommandant over de zaal praten en zorgde dat er fanatiek werd getraind. Als Gerard mensen op straat zag badmintonnen dan stapte hij erop af en zei: Leuke sport, hè jongens. Wij zijn bezig met het oprichten van een vereniging. Jullie moeten maar eens komen spelen. In het begin waren er veel onderofficieren met dames, maar ook burgers waren welkom; die kwamen er dan ook al snel bij. Vanaf dat moment moest Gerard ook huur gaan betalen, een brandverzekering afsluiten, enzovoort.

Er was maar 1 kleedkamer met 2 douches, die in het begin niet eens gebruikt mochten worden. Andere voorzieningen waren er niet, zo werd er in de kleedkamer oploskoffie gemaakt. Op 1 februari 1961 was de eerste badmintonvereniging van de Noord- West Veluwe een feit. De vereniging moest natuurlijk een naam hebben. Hanny Raggers bedacht de toepasselijke naam “Vale-Ouwe”. De Middelnederlandse benaming voor ‘Veluwe’. De groene clubkleur lag voor de hand en het symbool van de veluwe, het edelhert, werd ontleend aan het wapen van de VAD (Veluwse Autobus Dienst). De shuttle in de mond van het was een idee van de heer Helling.
In 1963 hees de vereniging voor het eerst de kampioensvlag. Dat kampioensteam is het symbool voor een zeer succesvolle periode. Menig tegenstander kwam in die jaren met lood in de schoenen naar Ermelo. In 1966 kwam er een voorlopig einde aan het succes van ‘Vale-Ouwe’.

Wanneer er leden zijn die mooie anekdotes hebben over Vale-Ouwe uit de jaren ’70/’80 en ’90 dan kunnen deze worden opgestuurd naar info@vale-ouwe.nl.